+34 633 406 353 & +45 40 17 08 59 [email protected]

Længe har jeg fulgt med i pressen om de mange skriv, som der publiceres i forbindelse med de kommende ændringer i ejendomsværdibeskatningen. I Danmark handler mange af disse skriv bl.a om de samlede ændringer med både grundskyld og ejendomsværdiskat.

Har du ejendom i Spanien gælder de nye vurderinger og beregninger heraf alene for så vidt angår ejendomsværdiskatten. Selve ejendomsskatten (grundskyld) betaler du ikke til Danmark af din spanske bolig. Det er alene i Spanien (IBI).

Lige et kort overblik om reglerne for ejendomsværdibeskatning her:

Efter nuværende regler om ejendomsværdi beskatning i Denmark gælder der 3 metoder for beregningen (gælder også for din udenlandske bolig).

Nuværende regler

Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør således det laveste beløb af:

  • Ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.
  • Ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002.
  • Ejendomsværdien fratrukket et forsigtighedsprincip 20 pct., jf. den gældende vurdering, hvis denne er udarbejde i henhold til Ejendomsvurderingsloven (fra 2017). Alternativt ejendomsværdien, jf. den gældende vurdering, hvis denne er udarbejdet i henhold til Lov om vurdering af landets faste ejendomme

Derudover er der særlig nedslag for pensionister på 3,7% af ejendomsværdiskatte grundlaget, dog max 6.000 kr.

Nye regler fra 1. januar 2024

For bolig i udlandet skal fastsættes et beregningsgrundlag for ejendomsværdiskatten, og dette vil som oftest blive en indekseret anskaffelsessum tillagt forbedringer frem til og med indkomståret før det år, der skal beregnes ejendomsværdiskat. Ellers er reglerne som for danske boliger, herunder indefrysningsordning for stigningerne i ejendomsværdiskatten. Skattestyrelsen kræver dog en særlig form for indefrysningsordning for stigningerne i ejendomsværdiskatten.

Ejendomsværdiskatten – forskellen fra nu og efter 2024. Mine beregninger.

På grund af det i 2001 gennemførte skattestop for ejendomsværdiskatten har boligejernes beskatningsgrundlag for ejendomsværdiskat siden 2003 som oftest været enten den offentlige ejendomsvurdering i 2001 med tillæg af 5 % eller den offentlige ejendomsvurdering i 2002.

Ejendomsværdiskatten er blevet beregnet med 10 promille (fra og med 2021 dog 9,2 promille) af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 3.040.000 kr., og 30 promille af en overskydende værdi.

Efter de nye regler skal beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat fra og med 2024 være den offentlige ejendomsvurdering i året før indkomståret nedsat med 20 %.

Ejendomsværdiskatten beregnes som:

  • 5,1 promille af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 9,2 mio. kr. (2024-niveau)
  • 14 promille af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 9,2 mio. kr.

Regneeksempel – Er jeg fartblind eller ser det ikke så skidt ud endda?

Eksempel:

Ejendom købt før 2024 for 4.000.000 kr eller 533.000 euro. Nugældende regler

Skattegrundlag: Købesum 4.000.000 kr. eller  - Off.vurdering 2002 anført til 2.800.000 kr.

9,2 promille af 2.800.000 kr.  = Ejendomsværdiskat 2023 i DK opgøres til 25.760 kr.

Ejendom købes i 2024 for 4.000.000 kr. - Nye regler

Skattegrundlag: Købesum 4.000.000 - 20% = 3.200.000 kr.

5,1 promille af 3.200.000 kr. = Ejendomsværdiskat 2023 i DK opgøres til 16.320 kr.

I alt en besparelse på ejendomsværdiskatten af din spanske bolig til betaling i DK på 9.440 kr.

Den skat, der skal betales i Spanien som non-resident, og som svarer til lejeværdi af boligen kan modregnes i den danske skat.

Vil du læse mere om de nye beregningsmetoder, og hvad det kan betyde for din ejendom i Spanien og Danmark som dansk resident - så se her: https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/nye-boligskatteregler-i-2024/overblik-de-nye-boligskatteregler

Boligmarkedet pt. på solkysten

Der er fortsat god efterspørgsel på boliger. Det som der kniber lidt med er udbuddet efter gode brugte enheder. Det gør samtidig at vi ikke ser prisfald påvirket af rente og inflation. Hos Dahls Estate er vi uddannede ejendomsmæglere (og valuar) i Danmark tillige med finansielle baggrunde, og vi er hver dag klar til at rådgive og hjælpe dig om enten køb af bolig eller salg af bolig. Endelig ring på tlf. +34 633 406 353 og lad os drøfte det nærmere.

Hasta pronto

Lene